Regler for brændeovne 2022

Hvad er reglerne for installation af brændeovne?

Skal du have installeret en brændeovn eller pejs, er der flere regler og love, du skal følge. De gælder uanset om du køber en helt ny brændeovn eller en, der har været i brug tidligere.

I et parcelhus er det nødvendigt, at brændeovnen placeres på en sådan måde, at risikoen for brand og personskader er minimal. Det betyder blandt andet, at området foran brændeovnen skal være dækket af mindst 30 cm ikkebrændbart materiale.

Ved åbne pejse skal mindst 50 cm være dækket af ikkebrændbart materiale. Dette kan være fliser, en glasplade eller stålplade. Derudover skal det stikke mindst 15 cm ud på hver side af åbningen.

Hvordan ved jeg, om min ovn er lovlig?

Ud over ovenstående regler for brændeovne kræver brændeovnsbekendtgørelsen, at der udstedes en prøvningsattest for brændeovne og fyringsanlæg.

Siden 2008 skal alle ovne testes i et laboratorium for at vurdere, om brændeovnen overholder de gældende grænseværdier med hensyn til partikelforurening.

Resultatet af testen registreres i et lovpligtigt testcertifikat, der følger med alle brændeovne. Dette gælder, uanset om det bruges eller ej. Det er dit ansvar at sikre, at der medfølger et gyldigt kontrolcertifikat, inden du installerer ovnen.

Hvis der ikke er en gyldig prøveattest, og du alligevel installerer brændeovnen, vil skorstensfejeren informere kommunen om det. I dette tilfælde må du ikke bruge ovnen, før den er blevet udskiftet med en med et gyldigt testcertifikat.

Kan jeg installere en brændeovn i mit hjem?

Det er tilladt at installere en brændeovn selv. Det er dog stadig en god idé at hyre en professionel montør eller specialist til at gøre dette.

Hvis du beslutter dig for selv at installere din brændeovn, har du altid mulighed for at få råd og hjælp hos din lokale skorstensfejer eller den forhandler, du har købt brændeovnen hos.

Uanset om du installerer en ny eller brugt brændeovn eller pejs, er det nødvendigt, at skorstensfejeren fuldt ud godkender installationen, inden du går i gang. Samtidig skal du give kommunen besked om opsætning af brændeovn eller pejs, da din bopæl skal meldes til skorstensfejeren.

ECOdesign 2022 – Krav til energimærkning

For at forbedre energieffektiviteten og reducere energiforbruget, stiller EU krav til Ecodesign energimærkning af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Vento produkter opfylder alle krav med hensyn til Ecodesign og lovkrav i Danmark, Norge og Europa. Det sikrer en høj miljømæssig kvalitet der holder i mange år. Foruden dette, er Vento Nordics produkter CE-mærket, hvilket vil sige at produkterne er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en fælles Europæisk standard bl.a. miljø og sikkerhed.

Læs mere omkring ECOdesign for Spartherm pejse