Miljø

Vidste du at?

Alle vores ovne overholder ECOdesign 2022 krav.

Moderne brændeovn er først og fremmest gode for dit indeklima, fordi de konstant udskifter luften i dit rum.

Det er bedst at brænde med de tunge træsorter, som bøg, eg og avnbøg, da de har en høj massefylde og dermed en høj brændværdi. Tungt træ brænder langsommere og mere jævnt og afgiver varme i længere tid.  

Lufttørret brænde er mere miljøvenligt end ovntørret brænde, da der selvsagt ikke er brugt ressourcer på at tørre det. Lufttørring vil sige, at træet har ligget i skoven sommeren over, inden det saves og kløves, derved sparer du miljøet for den belastning, som ovntørring vil medføre

Fugtigheden på brænde har en stor betydning for en REN forbrænding og den bedste udnyttelse af træet. Brug derfor ALTID brænde, som har en fugtighed på max. 18%. Da træ med en større luftfugtighed forurener miljøet.

Man kan sanke sit eget træ – Naturstyrelsen sælger sankekort, som giver ret til at samle træ, der ligger løst i skovbunden.

En ny brændeovn udleder i dag 70% færre partikler end en tilsvarende ny brændeovn gjorde i 2005. Altså kan udskiftning af gamle brændeovne med nye, bidrage meget væsentligt til nedbringelse af partikeludslippet fra de danske brændeovne.

Groen Traetoppe Foto Global Opvarmning Plakat 1000 ×

Vær opmærksom på...

Alle kan tænde ild – men effektiv og lavemissionsbrænding er noget, du skal lære. Tipsene kan du se i denne video og få optimal forbrænding.

Dette vil forhindre røgudvikling, og du vil skabe færre emissioner gennem mere effektiv forbrænding.

Man skal kun bruge RENT træ som brænde. Brænd aldrig malet træ, imprægneret træ, tryksager, mælkekartoner og plast – Fyrer du med andet end rent træ i din brændeovn, udvikles der miljø- og sundhedsskadelig dioxin.

Varmen fra din brændeovn er CO2-neutral.  Ved afbrænding afgiver træet kun den mængde CO2, træet optog, mens det voksede. Brændefyring er en vedvarende energikilde.

Læs mere omkring korrekt optænding af brænde

Certificering på træ

I løbet af de seneste år, har der været en stigende tendens til, at der efterspørges certificerede træprodukter på markedet. Dette skyldes at forbrugeren, virksomheder og offentlige instanser, har sat et øget fokus på deres ansvarlighed i forhold til klima og miljø og lovlighed.

De to meste benyttede certificeringer for skovdrift og sporbarhed globalt og i Danmark er både FSC og PEFC har til formål at sikre:

  • Skovmiljøet: Klima, dyr og planter (skoven skal som minimum kunne reproducere sig selv)
  • De mennesker der arbejder i og lever i og af skoven: Rettigheder, sikkerhed, sundhed
  • Økonomien: Træet handles på normale markedsforhold
Green Rustic Organic Stamp Circle Sticker 1000 × 1000px
ECO Design 2022

ECO Design 2022

Betegnelsen for de krav, som EU stiller for energiforbrugende produkter, for at sikre, at deres miljømæssige aftryk er minimale. Et krav til produkter til rumopvarmning med fast brændsel / brændeovne. Kravene stilles for at fjerne de produkter, der er mest miljøbelastende og mindst energieffektive fra markedet. Med det formål at der nu stilles krav til energieffektiviteten fra produkter der er energiforbrugende – altså brændeovne og pejse, for at vi på tværs af landegrænserne kan forbedre luftkvaliteten.