Klima

Visste du at?

Alle våre ovner oppfyller kravene til ECOdesign 2022.

Moderne peisovner er først og fremst bra for inneklimaet, fordi de hele tiden erstatter luften i rommet ditt.

Det er best å brenne med de tunge treslagene, som bøk, eik og agnbøk, da de har høy tetthet og dermed høy brennverdi. Tungt tre brenner langsommere og jevnere og avgir varme over lengre tid.

Lufttørket ved er mer miljøvennlig enn ovnstørket ved, da det naturligvis ikke er brukt ressurser på å tørke det. Lufttørking betyr at veden har ligget i skogen over sommeren før den sages og kløyves, og sparer dermed miljøet for belastningen som ovnstørking vil medføre.

Fuktighetsinnholdet i ved har stor betydning for en REN forbrenning og best utnyttelse av veden. Bruk derfor ALLTID ved som har et fuktinnhold på maks. 18%. Siden tre med høyere luftfuktighet forurenser miljøet.

Du kan hente ditt eget ved – Statens naturoppsyn selger samlekort, som gir deg rett til å samle ved som ligger løst på skogbunnen.

En ny peisovn i dag slipper ut 70 % færre partikler enn en tilsvarende ny peisovn gjorde i 2005. Å erstatte gamle peisovner med nye kan med andre ord bidra svært betydelig til å redusere partikkelutslippene fra danske peisovner.

ECO DESIGN brændeovn

Vær oppmerksom...

Alle kan tenne bål – men effektiv og lavutslippsbrenning er noe du må lære deg. Du kan se tipsene i denne videoen og få optimal forbrenning.

Dette vil forhindre røykutvikling og du vil skape færre utslipp gjennom mer effektiv forbrenning.

Du må kun bruke RENT ved som ved. Fyr aldri malt tre, impregnert tre, trykksaker, melkekartonger og plast – Hvis du fyrer med annet enn rent ved i vedovnen din, vil det utvikles miljø- og helseskadelig dioksin.

Varmen fra vedovnen din er CO2-nøytral. Ved forbrenning frigjør treet bare mengden CO2 som treet absorberte mens det vokste. Brenning av ved er en fornybar energikilde.

Les mer om å fyre ved riktig

Sertifisering på tre

I løpet av de siste årene har det vært en økende trend at sertifiserte treprodukter er etterspurt på markedet. Dette fordi forbruker, bedrifter og offentlige instanser har satt økt fokus på sitt ansvar i forhold til klima og miljø og lovlighet.

De to mest brukte sertifiseringene for skogbruk og sporbarhet globalt og i Danmark, både FSC og PEFC har har som mål å sikre:

  • Skogmiljøet: Klima, dyr og planter (skogen må i det minste kunne reprodusere seg selv)
  • Menneskene som arbeider i og bor i og fra skogen: Rettigheter, sikkerhet, helse
  • Økonomien: Veden omsettes til normale markedsforhold
Green Rustic Organic Stamp Circle Sticker (1000 × 1000px)
ECO Design 2022

EU ECO Design 2022

Betegnelsen for kravene som EU stiller til energikrevende produkter for å sikre at deres miljøavtrykk er minimalt. Et krav til produkter for romoppvarming med fast brensel/ovner. Kravene stilles for å fjerne de produktene som har mest miljøbelastning og minst energieffektivitet fra markedet. Med sikte på at det nå stilles krav til energieffektivisering av produkter som forbruker energi – det vil si vedovner og peiser, slik at vi kan forbedre luftkvaliteten på tvers av landegrensene.