Riktig tenning

Alle kan tenne bål, men effektiv og lavutslippsbrenning er noe du må lære deg. Tipsene nedenfor sikrer ikke bare en koselig atmosfære, men også en optimal forbrenning.

Dette vil forhindre røykutvikling og du vil skape færre utslipp gjennom mer effektiv forbrenning.

Hva trenger du?

 • Tennblokker eller tennull
 • Tenningsgrener, ca 2-3 cm tykke
 • Ved med en lengde på ca 20-30cm

Handlingsforløp

 1. Legg veden på bunnen med den delte siden opp.
 2. Legg kvistene på kryss og tvers oppå veden.
 3. Plasser tennblokker mellom kvistene.
 4. Åpne luftinntaket helt (skyv mot høyre).
 5. Slå på tenningsblokker.
 6. Når flammen er på sitt høyeste kan lufttilførselen evt. redusert igjen (skyv til venstre).

* Er det litt aske igjen i bunnen? Det er ikke et problem og hjelper på forbrenningen.


Tilsetting av ved

 • Åpne døren forsiktig.
 • Samle de resterende glørne sammen.
 • Legg ved på glørne med kløyvsiden ned.
 • Åpne lufttilførselen helt igjen til veden brenner.


Slukking av ved

 • Ikke tilsett mer ved til bålet, bålet slukker av seg selv.
 • Askerester kan ligge på bunnen til neste gang.
 • Skittent vindu? Så snart bålet er avkjølt, dypper du det fuktige kjøkkenpapiret i asken og tørker bare sotrestene av glasset.
Optænding af brænde

Andre tips

 • Brenn kun helt tørt ved.
 • Fuktighetsinnholdet skal være mellom 15 % -20 %.
 • Ikke bruk for mye ved.
 • Sørg for at skorsteinen vedlikeholdes.
ECO design 2022