EU ECO Design 2022

Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

EU ECOdesign 2022

For å forbedre energieffektiviteten og redusere energiforbruket krever EU Ecodesign energimerking av energikrevende og energirelaterte produkter. Produkter som omfattes av reglene skal oppfylle minimumskrav til energieffektivitet, krav om andre vesentlige miljøforhold og eventuelle krav til funksjon og kvalitet. Vento-produkter oppfyller alle krav til Ecodesign og lovkrav i Danmark, Norge og Europa. Dette sikrer en høy miljøkvalitet som varer i mange år. I tillegg til dette er Vento Nordics produkter CE-merket, som betyr at produktene er produsert og kontrollert i henhold til en felles europeisk standard, bl.a. miljø og sikkerhet.

Alle våre ovner overholder ECO DESIGN’S KRAV 2022

Eco-design er en spennende og viktig tilnærming til design og produksjon av produkter. Det handler om å minimere produkters miljøpåvirkning gjennom hele deres livssyklus – fra utvinning og bearbeiding av råmaterialer, til produksjon og bruk, og til slutt gjenvinning eller avhending.

Energistyrelsen i Danmark har ansvaret for å implementere og håndheve energikravene til produkter. De har en informativ hjemmeside, hvor de dækker mange aspekter af energikrav til produkter. Den indeholder oplysninger om lovgivningen og retningslinjerne vedrørende energikrav til produkter, samt ressourcer for producenter, importører, detailhandlere, installatører og forbrugere.

Nettsiden inneholder også en FAQ-seksjon om husholdningsprodukter og produkter med energikrav. Denne seksjonen er utrolig nyttig for å få svar på spørsmål om hvordan produkter skal merkes, hvilke produkter som er underlagt kravene, og hva forbrukere bør være oppmerksomme på når de kjøper produkter.

Det er også informasjon om EPREL-produktdatabasen, som er en sentral database der alle energimerkede produkter må registreres. Dette er en viktig ressurs for både produsenter og forbrukere, da den gir en oversikt over produktets energieffektivitet og bidrar til gjennomsiktighet på markedet.

Energimerking av bygninger er et annet viktig tema som dekkes på nettstedet. Her kan du finne informasjon om hvordan bygninger skal merkes, hvilke krav som gjelder, og hvordan du kan finne en energikonsulent.

Nettstedet inneholder også informasjon om kostnadene ved energimerking, lovgivningen om energimerking, tilsyn og kontroll, samt ressurser og verktøy. Disse opplysningene er svært verdifulle for alle som arbeider med produkter som omfattes av energikravene.

Alt i alt gir Energistyrelsens nettside en omfattende og grundig innsikt i økodesign og energikrav til produkter i Danmark. Det er en uvurderlig ressurs for alle som ønsker å forstå og implementere prinsippene for økodesign i sine produktutviklings- og produksjonsprosesser. Eller ønsker å kjøpe produkter som har riktig merking.

Kilde: Energistyrelsen.

Del nyhetene: