EU ECO Design 2022

Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

EU ECOdesign 2022

For å forbedre energieffektiviteten og redusere energiforbruket krever EU Ecodesign energimerking av energikrevende og energirelaterte produkter. Produkter som omfattes av reglene skal oppfylle minimumskrav til energieffektivitet, krav om andre vesentlige miljøforhold og eventuelle krav til funksjon og kvalitet. Vento-produkter oppfyller alle krav til Ecodesign og lovkrav i Danmark, Norge og Europa. Dette sikrer en høy miljøkvalitet som varer i mange år. I tillegg til dette er Vento Nordics produkter CE-merket, som betyr at produktene er produsert og kontrollert i henhold til en felles europeisk standard, bl.a. miljø og sikkerhet.

Alle våre ovner overholder ECO DESIGN’S KRAV 2022

Del nyhetene: