CV glas

Vad är CV-glas?

Bländningen från fönster och lampor kan vara till stor olägenhet när du vill njuta av din eldstad med glassidor. Det finns risk att utsikten förstörs av reflexer i glaset.

CV Glas står för Clear View Glass. Denna typ av glas hjälper till att minska reflexer i glaset. Det finns en tunn film på glaset som hjälper till att eliminera reflexer.

Majoriteten av våra DRU gaseldstäder finns med möjlighet till CV-glas, vilket tar bort reflektioner på glaset. Så att du får fri utsikt över eldstaden.

Clear View-glas är mycket lämpligt för eldstäder där det finns en bakgrund. Såsom främre eldstäder eller hörn eldstäder. Speciellt om bakgrunden till eldstaden är svart kommer reflektionerna att bli mer synliga.

Rengöring av CV-glas

För att få optimal insyn i lågorna är det nödvändigt att rengöra både insidan och utsidan av eldstadens glasruta regelbundet.
CV-glas måste rengöras med glasrengöringsmedel från DRU, annars finns det risk för att filmen kan skadas.

 1. Innan du tänder eldstaden för första gången är det viktigt att fingeravtrycken tas bort ordentligt från glaset, annars kan det brinna. Den måste rengöras med mikrofiberduken och DRU-sprayen (1) och sedan med DRU fönsterputs (2).
 2. Efter att eldstaden använts första gången ska apparaten svalna, varefter fönstret putsas igen med DRU fönsterputs (2) Upprepa rengöringen om det finns envis eller synlig smuts.

Bruksanvisning för DRU-spray (1)

 • Fönstren måste kylas innan de putsas.
 • Spraya DRU-spray direkt på fönstret.
 • Gnugga sedan glaset helt rent, och torka sedan av med mikrofiberduken

Bruksanvisning för DRU fönsterputs (2)

 • Skaka ordentligt före användning.
 • Fönstren måste kylas innan de putsas
 • Lägg en liten mängd DRU fönsterputs på en lätt fuktig mikrofiberduk.
 • Duken får inte vara blöt
 • Gnid DRU fönsterputs på hela fönstret.
 • Låt verka i några minuter och torka sedan av glaset med en torr mikrofiberduk
 • Upprepa behandlingen vid fast smuts. Gnid lite hårdare om det behövs för att ta bort smutsen

Viktig

 • Fingeravtryck och smuts måste tas bort så att de inte fastnar.
 • Använd endast DRU fönsterrengörare.
 • Använd alltid mikrofiberdukar.
 • Andra material som pappershanddukar, papper, stålull etc. kan repa fönstret.
 • Mikrofiberdukarna kan tvättas.
 • Använd bomullshandskar under rengöringen så att du inte lämnar nya fingeravtryck.
 • Upprepa rengöringen regelbundet om det sitter fast eller synlig smuts

Varning

 • Förvaras utom räckhåll för barn
 • Undvik inandning av ånga
 • Undvik kontakt med huden, sätt tyg på huden, tvätta omedelbart med stora mängder vatten och tvål
 • Töm inte i avloppsavlopp.