Integritetspolicy

Kontrollant

Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartners. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Vento Nordisk A/S

Över Hadstenvej 56-58

CVR-nr: 27 31 77 23

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via mail@vento.dk.

Bearbetningsaktiviteter

Webbplatsbesök

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera, som du kan läsa mer om i våra villkor.

Kommunikation med potentiella kunder

När du har frågor om vår webbplats, eller vill höra mer om våra tjänster, kan du kontakta oss via:

  • Kontaktformulär
  • E-post
  • Telefon

Genom detta behandlar vi dina personuppgifter så att vi kan inleda en dialog med dig, t.ex. svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast den information som du lämnar till oss i samband med vår kommunikation.

Vi behandlar vanligtvis följande allmänna information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår rättsliga grund för behandling av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi raderar vår kommunikation med dig när det är tydligt om du vill ha våra tjänster eller inte.

Om ett specialfall uppstår ett behov av att lagra dina personuppgifter under en längre tid kan detta vara fallet.

Kunder

Vi måste kommunicera med våra kunder för att säkerställa att tjänsten levereras korrekt. Genom detta kan vi behandla information om namn, adress, tjänster, specialavtal, betalningsinformation och liknande.

Den rättsliga befogenheten att behandla dessa personuppgifter är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

När tjänsten har levererats och eventuella kvarstående problem har slutförts kommer vi omedelbart att radera personuppgifterna.

Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som är frivilligt att anmäla dig till – och du kan alltid avsluta prenumerationen på detta igen.

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka de registrerade e-postmeddelandena med ny information från företaget, vilket kan gälla nytt innehåll på webbplatsen, reklam för våra tjänster.

Vi kommer endast att skicka e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. Inledningsvis kräver detta att du anger din e-postadress, till vilken vi sedan skickar ett e-postmeddelande så att du kan bekräfta registreringen. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt har registrerat dig för nyhetsbrevet själv, det vill säga gett aktivt samtycke.

Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter (dvs. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du fortfarande prenumererar på nyhetsbrevet. När du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet kommer vi också att sluta skicka detta till dig. Om vi inte har skickat dig ett nyhetsbrev på 1 år kommer ditt samtycke att upphöra till följd av vår passivitet.

När du avslutar prenumerationen från nyhetsbrevet lagrar vi ditt nu tidigare samtycke i 2 år efter att det har använts senast på grund av begränsningskrav, se. Konsumentombudsmannens skräppostguide avsnitt 11.3.

Redovisning

Vi måste spara alla räkenskapshandlingar i enlighet med den danska bokföringslagen. Det innebär att vi lagrar fakturor och liknande dokument för redovisningsändamål. Detta kan innehålla allmänna personuppgifter som namn, adress, tjänstebeskrivning.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för bokföring är artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi lagrar denna information i minst 5 år efter utgången av innevarande räkenskapsår.

Jobbansökningar

Vi välkomnar jobbansökningar för att bedöma om de matchar ett anställningbehov i vårt företag.

Om du skickar in din jobbansökan till oss är vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du har lämnat in en spontanansökan kommer vi omedelbart att bedöma om din ansökan är relevant och sedan radera dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning.

Om du har lämnat in en ansökan om ett annonserat jobb kommer vi att göra oss av med din ansökan om du inte anställs och omedelbart efter att rätt kandidat hittats för jobbet.

Om du är en del av en rekryteringsprocess och/eller anställs för jobbet kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i detta avseende.

Databehandlare

Få klarar allt på egen hand, och detsamma gäller för oss. Vi har därför affärspartners, samt använder leverantörer, varav vissa kan vara personuppgiftsbiträden.

Externa leverantörer kan till exempel tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, konsulttjänster, IT-värd eller marknadsföring.

Det är vårt ansvar att se till att dina personuppgifter behandlas korrekt. Därför ställer vi höga krav på våra affärspartners och våra samarbetspartners måste garantera att dina personuppgifter skyddas.

Vi ingår därför avtal med företag (personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning för att förbättra säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Vi utför inte profilering eller automatiserat beslutsfattande.

Överföringar från tredje land

Som regel använder vi personuppgiftsbiträden i EU/EES eller som lagrar uppgifter i EU/EES.

I vissa fall är detta inte möjligt, och här kan personuppgiftsbiträden utanför EU/EES användas om de kan ge dina personuppgifter tillräckligt skydd.

Bearbetning av säkerhet

Vi håller behandlingen av personuppgifter säker genom att ha lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi har gjort riskbedömningar av vår behandling av personuppgifter och har därefter infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka säkerheten vid behandlingen.

En av våra viktigaste åtgärder är att hålla våra medarbetare uppdaterade om GDPR genom kontinuerlig medvetenhetsutbildning, GDPR-kurser, samt genom att se över våra GDPR-procedurer med anställda.

De registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

Rätt att visa information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insikt i den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.

Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tidpunkten för vår allmänna radering sker.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad kan vi i framtiden endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt till invänd

I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens guide om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Återkallande av samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

I allmänhet uppmuntrar vi dig att läsa mer om GDPR så att du blir uppdaterad om reglerna.