Miljö

Visste du att?

Alla våra ugnar uppfyller ECOdesign 2022-kraven.

Moderna braskaminer är framför allt bra för ditt inomhusklimat, eftersom de hela tiden ersätter luften i ditt rum.

Det är bäst att elda med de tunga träslagen som bok, ek och avenbok då de har hög densitet och därmed ett högt värmevärde. Tungt trä brinner långsammare och jämnare och avger värme under längre tid.

Lufttorkad ved är mer miljövänlig än ugnstorkad ved, eftersom det naturligtvis inte har använts några resurser för att torka den. Lufttorkning innebär att virket har legat i skogen över sommaren innan det sågas och klyvs, och sparar därmed miljön från den påfrestning som ugnstorkning medför.

Fukthalten i ved har stor betydelse för en REN förbränning och bästa utnyttjande av veden. Använd därför ALLTID ved som har en fukthalt på max. 18%. Eftersom trä med högre luftfuktighet förorenar miljön.

Du kan hämta din egen ved – Naturstyrelsen säljer insamlingskort, som ger dig rätt att hämta virke som ligger löst på skogsbotten.

En ny braskamin idag släpper ut 70 % färre partiklar än en liknande ny braskamin gjorde 2005. Att byta ut gamla braskaminer mot nya kan med andra ord bidra mycket väsentligt till att minska partikelutsläppen från danska braskaminer.

ECO DESIGN brændeovn

Var medveten...

Vem som helst kan tända eld – men effektiv och lågutsläppsbränning är något du måste lära dig. Du kan se tipsen i den här videon och få optimal förbränning.

Detta kommer att förhindra rökutveckling och du skapar färre utsläpp genom effektivare förbränning.

Du får endast använda REN ved som ved. Elda aldrig målat ved, impregnerat trä, trycksaker, mjölkkartonger och plast – Eldar du med annat än ren ved i din braskamin utvecklas miljö- och hälsoskadlig dioxin.

Värmen från din braskamin är CO2-neutral. När träet bränns släpper det bara ut den mängd CO2 som trädet absorberade när det växte. Att elda ved är en förnybar energikälla.

Läs mer om att tända ved rätt

Certifiering på trä

Under de senaste åren har det funnits en ökande trend att certifierade träprodukter efterfrågas på marknaden. Det beror på att konsumenten, företag och offentliga organ har satt ett ökat fokus på sitt ansvar i förhållande till klimat och miljö och laglighet.

De två mest använda certifieringarna för skogsbruk och spårbarhet globalt och i Danmark, både FSC och PEFC har syftar till att säkerställa:

  • Skogsmiljön: Klimat, djur och växter (skogen måste åtminstone kunna reproducera sig själv)
  • Människorna som arbetar i och bor i och från skogen: Rättigheter, säkerhet, hälsa
  • Ekonomin: Virket handlas till normala marknadsförhållanden
Green Rustic Organic Stamp Circle Sticker (1000 × 1000px)
ECO Design 2022

ECO Design 2022

Beteckningen för de krav som EU ställer på energikrävande produkter för att säkerställa att deras miljöavtryck är minimalt. Ett krav på produkter för rumsuppvärmning med fast bränsle/kaminer. Kraven ställs för att ta bort de produkter som har störst miljöpåverkan och minst energieffektivitet från marknaden. Med syftet att det nu ställs krav på energieffektivitet hos produkter som förbrukar energi – det vill säga braskaminer och eldstäder, så att vi kan förbättra luftkvaliteten över landsgränserna.