ECO Design 2022 – EU

Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

ECOdesign 2022 – EU

För att förbättra energieffektiviteten och minska energiförbrukningen kräver EU Ecodesign energimärkning av energiförbrukande och energirelaterade produkter. Produkter som omfattas av reglerna ska uppfylla minimikrav på energieffektivitet, krav på andra väsentliga miljöförhållanden samt eventuella krav på funktion och kvalitet. Ventos produkter uppfyller alla krav gällande ekodesign och lagkrav i Danmark, Norge och Europa. Detta säkerställer en hög miljökvalitet som håller i många år. Utöver detta är Vento Nordics produkter CE-märkta, vilket innebär att produkterna är tillverkade och kontrollerade enligt en gemensam europeisk standard, bl.a. miljö och säkerhet.

Alla våra ugnar uppfyller ECO DESIGN’S KRAV 2022

Ekodesign är ett spännande och viktigt förhållningssätt till design och produktion av produkter. Det handlar om att minimera produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel – från utvinning och bearbetning av råvaror, genom produktion och användning, till återvinning eller kassering.

 

Den danska Energimyndigheten ansvarar för att implementera och upprätthålla energikraven för produkter. De har en informativ webbplats som täcker många aspekter av energikrav för produkter. Den innehåller lagstiftning, riktlinjer och resurser för tillverkare, importörer, återförsäljare, installatörer och konsumenter.

 

Hemsidan innehåller också en FAQ-sektion om hushållsprodukter och produkter med energikrav. Det här avsnittet är otroligt användbart för att få svar på frågor om hur produkter ska märkas, vilka produkter som omfattas av kraven och vad du som konsument bör vara medveten om när du köper produkter.

 

Det finns även information om produktdatabasen EPREL, som är en central databas där alla energimärkta produkter ska registreras. Detta är en viktig resurs för både tillverkare och konsumenter eftersom det ger en översikt över produkters energieffektivitet och bidrar till marknadstransparens.

 

 

Energimärkning av byggnader är ett annat viktigt ämne som tas upp på webbplatsen. Här kan du hitta information om hur byggnader ska märkas, vilka krav som gäller och hur du hittar en energikonsult.

På hemsidan finns även information om kostnader för energimärkning, lagstiftning om energimärkning, tillsyn och kontroll , samt resurser och verktyg. Denna information är mycket värdefull för alla som arbetar med produkter som omfattas av energikraven.

Allt som allt ger den danska energimyndighetens webbplats en omfattande och djupgående inblick i ekodesign och energikrav för produkter i Danmark. Det är en ovärderlig resurs för alla som vill förstå och implementera ekodesignprinciper i sin produktutveckling och produktionsprocesser. Eller vill köpa produkter som har rätt märkning.

Källa: Energibyrå.

Dela nyheterna: