ECO Design 2022 – EU

Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

ECOdesign 2022 – EU

För att förbättra energieffektiviteten och minska energiförbrukningen kräver EU Ecodesign energimärkning av energiförbrukande och energirelaterade produkter. Produkter som omfattas av reglerna ska uppfylla minimikrav på energieffektivitet, krav på andra väsentliga miljöförhållanden samt eventuella krav på funktion och kvalitet. Ventos produkter uppfyller alla krav gällande ekodesign och lagkrav i Danmark, Norge och Europa. Detta säkerställer en hög miljökvalitet som håller i många år. Utöver detta är Vento Nordics produkter CE-märkta, vilket innebär att produkterna är tillverkade och kontrollerade enligt en gemensam europeisk standard, bl.a. miljö och säkerhet.

Alla våra ugnar uppfyller ECO DESIGN’S KRAV 2022

Dela nyheterna: