Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

ECOdesign 2022

For at forbedre energieffektiviteten og reducere energiforbruget, stiller EU krav til Ecodesign energimærkning af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Vento produkter opfylder alle krav med hensyn til Ecodesign og lovkrav i Danmark, Norge og Europa. Det sikrer en høj miljømæssig kvalitet der holder i mange år. Foruden dette, er Vento Nordics produkter CE-mærket, hvilket vil sige at produkterne er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en fælles Europæisk standard bl.a. miljø og sikkerhed.

Alle vores ovne overholder ECO DESIGNS KRAV 2022

Del nyheden: