Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

ECOdesign 2022

For at forbedre energieffektiviteten og reducere energiforbruget, stiller EU krav til Ecodesign energimærkning af energiforbrugende og energirelaterede produkter. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Vento produkter opfylder alle krav med hensyn til Ecodesign og lovkrav i Danmark, Norge og Europa. Det sikrer en høj miljømæssig kvalitet der holder i mange år. Foruden dette, er Vento Nordics produkter CE-mærket, hvilket vil sige at produkterne er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en fælles Europæisk standard bl.a. miljø og sikkerhed.

Alle vores ovne overholder ECO DESIGNS KRAV 2022

Eco-design er en spændende og vigtig tilgang til design og produktion af produkter. Det handler om at minimere produkters miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus – fra udvinding og forarbejdning af råmaterialer, over produktion og brug, til genbrug eller bortskaffelse.

 

Energistyrelsen i Danmark er ansvarlig for at implementere og håndhæve energikravene til produkter. De har en informativ hjemmeside, der dækker mange aspekter af energikrav til produkter. Den indeholder lovgivningen, retningslinjer, samt ressourcer for producenter, importører, detailhandlere, installatører og forbrugere.

 

Hjemmesiden indeholder også en FAQ-sektion om husholdningsprodukter og produkter med energikrav. Denne sektion er utrolig nyttig for at få svar på spørgsmål omkring, hvordan produkter skal mærkes, hvilke produkter der er underlagt kravene, og hvad man som forbruger skal være opmærksom på, når man køber produkter.

 

Der er også oplysninger om EPREL-produktdatabasen, som er en central database, hvor alle energimærkede produkter skal registreres. Dette er en vigtig ressource for både producenter og forbrugere, da den giver et overblik over produkternes energieffektivitet og bidrager til gennemsigtighed på markedet.

 

 

Energi-etikettering af bygninger er et andet vigtigt emne, der er dækket på hjemmesiden. Her kan man finde oplysninger om, hvordan bygninger skal mærkes, hvilke krav der gælder, og hvordan man kan finde en energikonsulent.

Hjemmesiden indeholder også oplysninger om omkostningerne ved energi-etikettering, lovgivningen om energi-etikettering, tilsyn og kontrol, samt ressourcer og værktøjer. Disse informationer er meget værdifulde for alle, der arbejder med produkter, der er underlagt energikravene.

Alt i alt giver Energistyrelsens hjemmeside en omfattende og dybdegående indsigt i eco-design og energikrav til produkter i Danmark. Det er en uvurderlig ressource for alle, der ønsker at forstå og implementere eco-design principper i deres produktudviklings- og produktionsprocesser. Eller ønsker at købe produkter der har den rigtige mærkning.

Kilde: Energistyrelsen.

Del nyheden: