ECO Design 2022 – EU

Eco Design 2022 Vento Nordic Pejse

ECOdesign 2022 – EU För att förbättra energieffektiviteten och minska energiförbrukningen kräver EU Ecodesign energimärkning av energiförbrukande och energirelaterade produkter. Produkter som omfattas av reglerna ska uppfylla minimikrav på energieffektivitet, krav på andra väsentliga miljöförhållanden samt eventuella krav på funktion och kvalitet. Ventos produkter uppfyller alla krav gällande ekodesign och lagkrav i Danmark, Norge och […]

DRU-kurs

Kursus i DRU gaspejse

Återförsäljarkurs i DRU gaseldstäder Vecka 37 bjöd på en kurs under två dagar, i DRU gaseldstäder för våra danska återförsäljare och montörer. Kursen hölls av Joost Aldus och Mark Wejkamp från holländska DRU. Kursen ska göra oss smartare i allt från konstruktion av en DRU gaskamin, genomgång av gasolkaminens system samt hands-on genomgång av service […]

Nya utställningar

Spartherm_PremiumEdition_A-U-70h

Nya utställningar Under det senaste året har nya utställningar byggts upp runt om i landet hos ledande eldstadsbutiker och fackhandlare.  Framför allt är våra exklusiva varumärken som Spartherm och DRU byggda som färdiga lösningar, så att kunderna har möjlighet att se dessa produkter i verkligheten. Detta bör bidra till att göra valet av eldstad lättare. […]