CE-mærker

Vento Nordic Skorsten CE mærker til download

Her kan du downloade og printe CE mærker til Vento skorsten. Print dit CE-mærke og vær forberedt hvis skorstensfejeren spørger efter det.  

Kan du ikke finde den CE certification som du skal bruge, er du velkommen til at kontake os på tlf.: +45 87 73 60 70

Vento skorsten lever op til de fælles Europæiske specifikationer og krav til stålskorsten.   

CE-Mærkning af Vento Stålskorsten

En stålskorsten kræver CE-mærkning for at blive godkendt og lovliggjort i Europa. CE-mærkning er et krav, som er nødvendigt for at sikre, at produkterne opfylder de høje kvalitetsstandarder i Europa og gør det muligt for producenter at få lov til at sælge deres produkter i hele regionen.

CE-mærkningen betyder, at Vento stålskorsten har gennemgået en omfattende teknisk vurdering, som bekræfter, at den overholder alle europæiske krav til sikkerhed, miljøbeskyttelse, kvalitet, pålidelighed og ydeevne. Dette giver køberen tillid til, at skorstenen vil fungere som forventet og leve op til de krav, der stilles til den.

Vento stålskorsten er blevet godkendt af den europæiske kommission, og det betyder, at det har gennemgået af et omfattende kontrolprogram, der omfatter sikkerhedstests, miljøtest og kvalitetskontrol. Dette sikrer, at skorstenen er bygget til korrekt at opfylde de europæiske standarder for tryghed og sikkerhed og at den udstråler en højere kvalitet end andre produkter på markedet.

CE-mærket giver også køberen af Vento stålskorsten en højere grad af sikkerhed og beskyttelse. For det første bekræfter det, at producenten har fulgt de relevante europæiske standarder og krav, og at skorstenen ikke er farlig at bruge. Dens pålidelighed og ydeevne er derfor forbedret, og det er mindre sandsynligt, at skorstenen vil udgøre en risiko for brugeren.

For det andet sikrer CE-mærkningen, at producenterne har fulgt de lovmæssige forpligtelser, der er forbundet med produktionen af stålskorstenen. Dette giver køberen tillid til, at producenten har taget alle nødvendige skridt for at sikre, at produktet er sikkert og pålideligt og ikke udsætter brugeren for fare.

Endelig gør CE-mærkningen køberen bekendt med alle de relevante sikkerhedsregler og krav, der er gældende for Vento stålskorsten. Dette sikrer, at brugeren af skorstenen er bekendt med alle de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, når skorstenen skal installeres og bruges.

CE-mærkningen af Vento stålskorsten er derfor et vigtigt skridt for at sikre, at produktet opfylder alle europæiske krav og giver køberen den højeste grad af sikkerhed og pålidelighed. Det giver køberen tillid til, at skorstenen er bygget til høje kvalitetskrav og at den ikke udgør en risiko for brugeren. Det er derfor af afgørende betydning, at køberen sikrer, at skorstenen er CE-mærket, inden den installeres.